Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 22 Φεβρουαρίου 2018 07:34

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ: "ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ"

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
«ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ – ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΥΘΑΓΟΡΑ»...