Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 11:17

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΜΥΛΟΙ

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ ΤΜΗΜΑ ΧΩΡΑ-ΜΥΛΟΙ. Εκτιμώμενης αξίας 291.443,53Ευρώ(με Φ.Π.Α. 17%)....