Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 05 Νοεμβρίου 2018 11:42

ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ , ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου:
ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Δ ΚΟΝΤΑΚΑΙΙΚΩΝ , ΤΜΗΜΑ ΑΠΟ ΑΓΙΑ ΑΝΝΑ ΜΕΧΡΙ ΤΗΝ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΟΔΟ ΚΑΡΛΟΒΑΣΟΥ - ΥΔΡΟΥΣΣΑΣ
Εκτιμώμενης αξίας 175.832,15 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 17%)..