Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Παρασκευή, 18 Ιανουαρίου 2019 06:23

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία Γάγκου της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων.

Διενέργεια δημοπρασίας για την εκμίσθωση δημοτικού ακινήτου που βρίσκεται στην παραλία Γάγκου της Δημοτικής Κοινότητας Σαμίων.