Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 20 Μαρτίου 2019 06:53

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού προμήθειαςκαι εγκατάστασης δύο προκατασκευασμένων αιθουσών διδασκαλίας και χώρων υγιεινής για τις ανάγκες δίχρονης προσχολικής εκπαίδευσης 1ου & 2ου νηπιαγωγείων του Δήμου Σάμου