Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Δευτέρα, 29 Ιουλίου 2019 08:06

Ο Δήμος Σάμου διακηρύσσει ανοικτή διαδικασία για την επιλογή αναδόχου κατασκευής του έργου: ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟΥ ΜΕΓΑΡΟΥ ΣΑΜΟΥ