Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Τετάρτη, 16 Οκτωβρίου 2019 11:38

Γνωστοποίηση για την πλήρωση μίας θέσης Ειδικού Συνεργάτη

Ο Δήμαρχος Ανατολικής Σάμου έχοντας υπ’ όψιν...