Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

Πέμπτη, 02 Ιανουαρίου 2020 06:19

Διενέργεια ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σάμου»

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου, προκηρύσσει την με ανοιχτή διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 27 του Ν. 4412/2016 επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια - τοποθέτηση εξοπλισμού για την αναβάθμιση παιδικών χαρών του Δήμου Σάμου», με προϋπολογισμό 179.443,00 € (μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 17%).