Διαγωνισμοί-Προκηρύξεις

O Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370)»,εκτιμώμενης…
O Δήμος Σάμου, προκηρύσσει ανοιχτή διαδικασία επιλογής αναδόχου για την ανάθεση του έργου«ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΤΟΛΙΣΘΗΣΕΩΝ ΠΕΡΙΜΕΤΡΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ (ΧΘ 3+850, 5+900, 6+370)»,εκτιμώμενης…
Δημόσιος Ανοιχτός ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την Υπηρεσία "Κατασκευή μικρογραφικών ομοιωμάτων σκαφών" στα πλαίσια της πράξης "Μουσείο Ναυπηγικών και Ναυτικών Τεχνών…
Δημόσιος ανοικτός ηλεκτρονικός διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου της υπηρεσίας "Αποκατάσταση του σκάφους Καλή Τύχη τύπου σακολέβα, υποέργο 15, για…
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ (ΔΕ ΒΑΘΕΟΣ & ΔΕ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ)
Ανοικτός Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός για την "Παροχή Υπηρεσιών για τις Γραφιστικές Μουσειακές Παραγωγές-Εκτυπώσεις και παραγωγή Οπτικοακουστικών και Ψηφιακών Εφαρμογών", στα πλαίσια…
ANOIKΤΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥΣ
Πέμπτη, 17 Αυγούστου 2017 07:42

Προκήρυξη Ειδικού συνεργάτη

Για την πρόσληψη ενός (1) Ειδικού Συνεργάτη με Σύμβαση Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου, βάσει των διατάξεων...
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εκτέλεση της υπηρεσίας «Ανάθεση σε ιδιώτη κτηνίατρο της φροντίδας αδέσποτων ζώων ...