Νέα

Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΜΗΜΕΔ) σύμφωνα με…
Σύμφωνα με το έγγραφο οδηγιών του ΓΕΕΘΑ, το οποίο επισυνάπτουμε, σας επισημαίνουμε τα ακόλουθα...
Σελίδα 1 από 20