Νέα

Δευτέρα, 16 Μαρτίου 2020 17:18

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΕΝΝΗΘΕΝΤΕΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2002

Κατόπιν ενημέρωσης της υπηρεσίας μας από τη Δ/νση Στρατολογικού/ΥΕΘΑ, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων για την αποφυγή διάδοσης της λοίμωξης covid-19 και της επίδειξης κοινωνικής ευαισθησίας από τις Ένοπλες Δυνάμεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν εμπρόθεσμα Δελτίο Απογραφής μέχρι τις 31 Μαρτίου 2020 και ηλεκτρονικά μέσω της ιστοσελίδας https://www.stratologia.gr/el/content/κατάθεση-δελτίου-απογραφής-στρατευσίμων
-γεννηθέντων-το-έτος-2002-κλάση-2023.
Για τα Δελτία απογραφής που θα κατατεθούν μετά την ανωτέρω ημερομηνία θα εκτιμηθούν αρμοδίως λόγοι ανωτέρας βίας για την εκπρόθεσμη κατάθεσή τους.
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΙΑΣ ΣΤΑΣΗΣ
Φραγκούδη 11 & Αλ. Πάντου
Καλλιθέα Αττικής, 101 63
FAX: 210 9098 433 Σχης (ΝΟΜ) Τσακιρίδης Αναστάσιος
Τμηματάρχης ΓΕΕΘΑ/Β4/3Ο
(Τηλ: 2106574239)