Νέα

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 07:33

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΜΕΛΩΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ανακοινώνει τη διενέργεια ηλεκτρονικής κλήρωσης (ΜΗΜΕΔ) σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ. 221 του Ν. 4412/2016. Τίτλος Έργου:ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΔΡΟΜΟΥ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΑΓΚΟΥ
Σύντομη περιγραφή Εκτέλεση τεχνικών έργων για αντιστήριξη δρόμου
Προυπολογισμός 29.914,16 € (χωρίς ΦΠΑ)
Κύριος του έργου:ΔΗΜΟΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ
Η κλήρωση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη 15/4/2020 και ώρα 10.00 π.μ.
Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΑΧΑΙΡΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ