Νέα

Δευτέρα, 13 Απριλίου 2020 10:08

Δυνατότητα μη καταβολής μεγαρόσημου πιστοποιητικών Δικαστικών Αρχών

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 32 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου της 20/3/2020 (ΦΕΚ 68 Α’/), παρέχεται η δυνατότητα...