Νέα

Δευτέρα, 13 Ιουλίου 2020 12:24

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Το Αυτοτελές Τμήμα Πολιτικής Προστασίας του Δήμου Ανατολικής Σάμου ενημερώνει το κοινό ότι για την Τρίτη 14/7/2020 θα υπάρξει πολύ υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς στο νησί μας.
Παρακαλείστε για τη δέουσα προσοχή.