Νέα

Τετάρτη, 12 Αυγούστου 2020 08:35

Ενημέρωση για την μετακίνηση κάδων απορριμμάτων

Ο Δήμος Ανατολικής Σάμου ενημερώνει τους πολίτες ότι οι κάδοι απορριμμάτων και ανακύκλωσης που βρίσκονταν στην παραλιακή λεωφόρο, στην πλατεία Θεμιστοκλή Σοφούλη, μετακινήθηκαν και έχουν πλέον τοποθετηθεί εντός του δημοτικού χώρου στάθμευσης οχημάτων .
Η χωροθέτηση των κάδων απορριμμάτων γίνεται σε θέσεις ώστε να μη δημιουργούνται προβλήματα υγιεινής και υποβάθμιση της ποιότητας ζωής.