Νέα

Τετάρτη, 24 Φεβρουαρίου 2016 16:46

2η πρόσκληση Συνεδρίασης Επιτροπής Ποιότητας Ζωής 2016

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σε συνεδρίαση των μελών της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής»   
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Σάμου Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου- Αντιδήμαρχος , σας καλεί σε συνεδρίαση του Σώματος στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου, την Τετάρτη 02-03-2016 και ώρα 12:00 προς συζήτηση των παρακάτω θεμάτων: 1.      Αίτημα ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΒΑΡΔΑΚΗ για χορήγηση προέγκρισης άδειας λειτουργίας καταστήματος υγειονομικού ενδιαφέροντος στην ΤΚ Μανολατών. 2.      Εισήγηση Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης για κοπή δένδρων στη ΔΚ Χώρας. 3.      Εισήγηση για παραχώρηση θέσης στάθμευσης στην Πλατεία Ειρήνης της ΔΚ Πυθαγορείου (αίτημα Κάζδαγλη). 4.      Κυκλοφοριακή μελέτη τοποθέτησης σήμανσης στάσης – στάθμευσης (ΔΚ Σαμίων). 5.      Κυκλοφοριακή μελέτη τοποθέτησης σήματος απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης (ΔΚ Σαμίων- οδός Γυμνασιάρχου Κατεβαίνη). 6.      Κυκλοφοριακή μελέτη επανατοποθέτησης σήματος απαγόρευσης στάσης – στάθμευσης και μπάρας (ΔΚ Βαθέος- Αϊ Γιαννάκης). 7.      Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας για οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στη ΔΚ Χώρας. 8.      Εισήγηση Τεχνικής Υπηρεσίας για οριζόντια και κατακόρυφη σήμανση στη ΔΚ Μυτιληνιών. 9.      Τρέχοντα θέματα.

Ο Πρόεδρος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής
Παρασκευάς Ε. Παπαγεωργίου

Αντιδήμαρχος Σάμου