Νέα

Τετάρτη, 23 Φεβρουαρίου 2022 07:52

Ονομαστικοί πίνακες κατάταξης επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022

ΠΙΝΑΚΕΣ ονομαστικοί-κατάταξης-επιτυχόντων - απορριπτέων της ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΣ ΣΟΧ 1/2022  με αριθμ. πρωτ. 16355/02-12-2021, για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ στο πλαίσιο υλοποίησης της ΠΡΑΞΗΣ: «ΔΟΜΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΒΑΣΙΚΩΝ ΑΓΑΘΩΝ: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ ΣΑΜΟΥ» με Κωδικό ΟΠΣ5002629 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020»