Νέα

Τετάρτη, 09 Μαρτίου 2022 09:55

Αναμόρφωση των πινάκων κατάταξης προσωπικού ορισμένου χρόνου της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 3/2021

ΠρακτικόΕπιτροπήςγιατηνΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗτωνΠινάκων κατάταξης προσωπικού ορισμένου χρόνου της υπ.αριθμ. ΣΟΧ 3/2021 με αριθμ. πρωτ. 11906/10-9-2021 ανακοίνωσης του Δήμου Ανατολικής Σάμου, κατόπιν της αριθμ. 182/2022 Απόφασης του Α.Σ.Ε.Π.