Νέα

Πέμπτη, 01 Δεκεμβρίου 2022 12:26

Λειτουργία Κ.Ε.Π Σάββατο 24.12.2022 και 31.12.2022

Λαμβάνοντας υπόψη :
Α) τις ιδιαίτερα αντίξοες συνθήκες υπό τις οποίες λειτούργησαν τα Κ.Ε.Π. καθ΄όλη τη διάρκεια της πανδημίας, ιδίως δε και κατά την εορταστική περίοδο των Χριστουγέννων τα προηγούμενα δύο έτη, τα οποία, πλέον των υφιστάμενων αρμοδιοτήτων τους, είχαν επιφορτιστεί και με τη διεκπεραίωση θεμάτων που είχαν σχέση με τον covid 19 (έκδοση ΠΑΜΚΑ, εμβολιασμός, νόσηση, πληροφόρηση πολιτών κ.λ.π.),
Β) την ανάγκη πολλών υπαλλήλων να κάνουν χρήση αδειών για τις μέρες των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς,συνιστούμε τα Κ.Ε.Π. όλης της χώρας να παραμείνουν κλειστά τα Σάββατα 24.12 και 31.12.2022, παραμονή Χριστουγέννων και Πρωτοχρονιάς, αντίστοιχα.
 

Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΔΙΑΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ &
ΑΠΛΟΥΣΤΕΥΣΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ
Λ.ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ