Νέα

Τετάρτη, 19 Ιουλίου 2023 08:47

Παρουσίαση έργου στην Κοινότητα Βαθέος

Το Πρόγραμμα του Δήμου Ανατολικής Σαμου σχεδιάστηκε ώστε να πραγματοποιηθούν έργα που αναβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των κατοίκων
τόσο στην πόλη μας όσο και στα χωριά του Δήμου μας.
Παρουσιάζουμε τα έργα ανά Κοινότητα που ολοκληρώθηκαν και που είναι σε εξέλιξη.
Βασική μας προτεραιότητα και επιλογή η ανάπτυξη και η πρόοδος του τόπου μας.
Με διάλογο, συνεργασία και διαφάνεια σχεδιάζουμε το μέλλον.