Νέα

Τρίτη, 29 Αυγούστου 2017 10:17

Προβολή δύο ενημερωτικών μηνυμάτων για δασικές πυρκαγιές

Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης των πολιτών για τις δασικές πυρκαγιές, η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει μεριμνήσει για την προβολή δύο ενημερωτικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων:

1.ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ, το οποίο μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=35sCxC9lE_8&t=13s 2.ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ, το οποίο μπορείτε να το δείτε στο παρακάτω σύνδεσμο https://www.youtube.com/watch?v=Bd3oliZOKIM