Νέα

Δευτέρα, 11 Σεπτεμβρίου 2017 05:54

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΗ ΟΦΕΙΛΩΝ

Ο Δήμος Σάμου στα πλαίσια του άρθρου 52 του Ν. 4483/2017 (ΦΕΚ 107/31.07.2017 τεύχος Α') «Ρυθμίσεις οφειλών...