Νέα

Τρίτη, 12 Σεπτεμβρίου 2017 09:15

Διευκρινήσεις σχετικά με τη διαδικασία αναδιανομής των αδιάθετων δελτίων του Κοινωνικού-Ιαματικού τουρισμού, του Εκδρομικού προγράμματος και των δελτίων Θεάματος του ΛΑΕ/ΟΓΑ έτους 2017

Από 6/9/2017 θα αναρτάται καθημερινά στην ιστοσελίδα του ΟΓΑ www.oga.gr/Κληρωθέντες Δικαιούχοι ο αριθμός...