Νέα

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 05:59

ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΔΙΑΤΑΞΗ ΤΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΚΕΔΕ ΤΗΣ 3ΗΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017