Νέα

Τετάρτη, 04 Οκτωβρίου 2017 13:19

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΧΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΒΟΗΘΗΜΑΤΩΝ ΣΕ ΠΟΛΥΤΕΚΝΕΣ ΜΗΤΕΡΕΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣ ΟΓΑ ΕΤΟΥΣ 2017

Σας γνωρίζουμε ότι ο ΟΓΑ σε εκτέλεση της αριθμ. Φ10034/25671/764/14.6.2017 (ΦΕΚ2130/Β/21.6.2017) κοινής απόφασης των Υπουργών Εργασίας...