Νέα

Παρασκευή, 10 Νοεμβρίου 2017 09:40

ΥΠΟΒΟΛΗ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΡΑΣΗ «ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΤΗΣ ΑΥΤΟΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος  Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία...