Νέα

Τρίτη, 28 Νοεμβρίου 2017 15:25

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΜΕΡΙΣΜΑ

Από το Δήμο Σάμου ανακοινώνεται ότι από 25-11-2017 ξεκίνησε η υποβολή αιτήσεων για την καταβολή του κοινωνικού μερίσματος...