Νέα

Παρασκευή, 12 Αυγούστου 2016 09:26

Χριστός Σάμον Έσωσεν τη 6η Αυγούστου 1824

Αναπαράσταση της ναυμαχίας της Μυκάλης. Εορτασμοί 6ης Αυγούστου.