Νέα

Πέμπτη, 08 Φεβρουαρίου 2018 07:09

Κατάρτιση καταλόγων μελετητών εργοληπτών 2018

Ο Δήμος Σάμου προκειμένου να καταρτίσει καταλόγους εργοληπτών ή μελετητών που θα συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις..