Νέα

Δευτέρα, 05 Μαρτίου 2018 18:41

Ανακοίνωση για την παραχώρηση απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, όχθης και παρόχθιας ζώνης μεγάλων λιμνών και πλεύσιμων ποταμών

Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) « Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων,
αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την παραχώρηση...