Νέα

Πέμπτη, 16 Αυγούστου 2018 06:26

Προβολή τριών ενημερωτικών μηνυμάτων για προστασία από τις δασικές πυρκαγιές.

Η εκστρατεία ενημέρωσης της ΓΓΠΠ για την προστασία από τις δασικές πυρκαγιές περιλαμβάνει τρία πρόσφατα τηλεοπτικά μηνύματα.

1.ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΑΣΙΚΩΝ ΠΥΡΚΑΓΙΩΝ ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ https://youtu.be/mWfSdsbrZs4
2.ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ https://youtu.be/r-HmWs6JqUk
3.ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ - ΠΡΟΕΤΙΜΑΣΟΥ https://www.youtube.com/watch?v=35sCxC9lE_8