Νέα

Δευτέρα, 20 Αυγούστου 2018 11:45

Δημόσια διαβούλευση με θέμα “Κανονισμός Άρδευσης Δήμου Σάμου”

Ο Δήμος Σάμου θέτει σε δημόσια διαβούλευση με όλους τους κοινωνικούς, επαγγελματικούς φορείς και τους πολίτες, σχέδιο Κανονισμού Άρδευσης Δήμου Σάμου...