Νέα

Τετάρτη, 17 Οκτωβρίου 2018 08:00

ΑΠΟΦΑΣΗ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΥΠΟΨΗΦΙΟΥ

Στην Σάμο σήμερα, την 17η Αυγούστου 2018, ημέρα ευτέρα και ώρα 15:30, στο Δημοτικό Μέγαρο του Δήμου Σάμου...