Νέα

Παρασκευή, 31 Μαΐου 2019 10:40

Ανάρτηση τηλεοπτικών ενημερωτικών μηνυμάτων προστασίας από δασικές πυρκαγιές της Γ.Γ.Π.Π.

Στο πλαίσιο των δράσεων για την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τις δασικές πυρκαγιές η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας προγραμματίζει την προβολή ενημερωτικών μηνυμάτων ως εξής:
Με σκοπό την ενημέρωση κι ευαισθητοποίηση των πολιτών η ΓΓΠΠ εξέδωσε τα παρακάτω ενημερωτικά μηνύματα: 1.«ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ» https://www.youtube.com/watch?v=35sCxC9lE_8&feature=youtu.be
2.«ΧΑΡΤΗΣ ΠΡΟΒΛΕΨΗΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΠΥΡΚΑΓΙΑΣ»https://www.youtube.com/watch?v=r-HmWs6JqUk&feature=youtu.be
3.«ΔΑΣΙΚΕΣ ΠΥΡΚΑΓΙΕΣ-ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΟΥ: ΓΙΑ ΑΓΡΟΤΕΣ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΕΣ» https://www.youtube.com/watch?v=mWfSdsbrZs4&feature=youtu.be