Νέα

Πέμπτη, 03 Νοεμβρίου 2016 07:31

Ψήφισμα της 13ης συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Σάμου στις 2-11-2016

Ο Δήμος Σάμου

Έχοντας υπόψη το ψήφισμα της 26-06-2016 και την επιτακτική ανάγκη άμεσης αποσυμφόρησης του Νησιού της Σάμου και διαπιστώνοντας ακόμη μια φορά την μη ύπαρξη Εθνικού σχεδίου δράσης...