Νέα

Κυριακή, 15 Σεπτεμβρίου 2019 20:15

Πρώτη Ημέρα της Εβδομάδας Ευρωπαϊκής Κινητικότητας στο Δήμο Ανατολικής Σάμου.

Η «Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Κινητικότητας» από το 2002 έχει καθιερωθεί ως ο σημαντικότερος θεσμός...