Νέα

Πέμπτη, 19 Σεπτεμβρίου 2019 13:23

ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΘΕΙΣΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΗΜΩΝ

Με αίσθημα ικανοποίησης λάβαμε γνώση της χθεσινής σας απόφασης...