Νέα

Τρίτη, 01 Οκτωβρίου 2019 11:00

Ενημέρωση δρομολογίων απορριμματοφόρου λόγω βλάβης

Η Διεύθυνση Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Περιβάλλοντος του Δήμου Ανατολικής Σάμου ενημερώνει τους Δημότες...