Νέα

Τρίτη, 29 Οκτωβρίου 2019 10:57

Πρόσκληση για Δημόσια Διαβούλευση της 13/2017 μελέτης της προμήθειας "προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος ασφάλειας - φύλαξης - επιτήρησης - παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου

Προσκαλούμε σε ανοικτή Δημόσια Διαβούλευση, μη δεσμευτικής συμμετοχής οικονομικών φορέων, με σκοπό τη συλλογή εποικοδομητικών παρατηρήσεων και σχολίων για την υπ' αριθ. 13/2017 μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου αναφορικά με την προμήθεια «προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος ασφάλειας - φύλαξης - επιτήρησης - παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου».
Η Διαβούλευση θα διαρκέσει από τις 30-10-2019 έως και τις 21-11-2019, ημέρα Πέμπτη.
Η παρούσα ανακοίνωση θα αναρτηθεί στον ιστότοπο του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) (http://www.eprocurement.gov.gr) στο σύνδεσμο "Διαβουλεύσεις" και στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου (http://www.islandofsamos.gr/). στο μενού «ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ», υπομενού «ΝΕΑ», με τίτλο «Δημόσια Διαβούλευση της υπ' αριθ. 13/2017 μελέτης του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου αναφορικά με την προμήθεια «προμήθεια και εγκατάσταση ολοκληρωμένου & αυτόνομου συστήματος ασφάλειας - φύλαξης - επιτήρησης - παρακολούθησης και διαχείρισης επιβατών Λιμενικών εγκαταστάσεων Σάμου» της ομώνυμης Πράξης που έχει ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Βόρειο Αιγαίο 2014-2020» με κωδικό MIS: 5021502.
Τα σχόλια για τη διαβούλευση μπορούν να υποβληθούν άμεσα και αυτόματα, μέσω της πλατφόρμας ΕΣΗΔΗΣ με την επιλογή «Καταχώρηση σχολίου» και εισαγωγή κειμένου με πληκτρολόγηση ή με αντιγραφή για κάθε παράγραφο ή άρθρο ή για το σύνολο των τεχνικών προδιαγραφών.
Με την επιλογή αυτή και γενικότερα στην πλατφόρμα διαβουλεύσεων του ΕΣΗΔΗΣ δεν γίνεται επισύναψη αρχείων. Αρχεία μπορούν να αποσταλούν στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις στοιχείων που δεν μπορούν να ενσωματωθούν ως κείμενο στην «Καταχώρηση σχολίου» και είναι σημαντικά για τη διαβούλευση (π.χ. φωτογραφίες κ.λπ.). Κάθε αποστολή στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε. θα αξιολογείται. Σε περίπτωση που διαπιστωθεί ότι η καταχώρηση των σχολίων μπορεί να γίνει με εισαγωγή κειμένου στο πεδίο «Καταχώρηση σχολίου», τότε δε θα γίνεται ανάρτηση των εν λόγω σχολίων από τον διαχειριστή των διαβουλεύσεων, αλλά θα ενημερώνεται ο αποστολέας για τη χρησιμοποίηση της επιλογής αυτής, εφόσον επιθυμεί την ανάρτηση των σχολίων του. Σε κάθε περίπτωση τα σχόλια που έρχονται στο e-mail: Αυτή η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προστατεύεται από τους αυτοματισμούς αποστολέων ανεπιθύμητων μηνυμάτων. Χρειάζεται να ενεργοποιήσετε τη JavaScript για να μπορέσετε να τη δείτε., αποστέλλονται στην αναθέτουσα αρχή που επιθυμεί τη διαβούλευση. Μετά το πέρας της προθεσμίας για τη διενέργεια της Δημόσιας Διαβούλευσης, θα αναρτηθεί σχετική ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του Δήμου Ανατολικής Σάμου ( http://www.islandofsamos.gr/), με τα στοιχεία των οικονομικών φορέων που συμμετείχαν στη διαδικασία και θα αναρτώνται οι παρατηρήσεις που υποβλήθηκαν. Επισημαίνεται, ότι τα καταχωρημένα σχόλια των οικονομικών φορέων, αναρτώνται αυτούσια στην ηλεκτρονική φόρμα του ΕΣΗΔΗΣ, ως σχόλια της ανακοίνωσης διενέργειας της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Παρακαλείσθε για την ανταπόκριση και συμμετοχή σας στη διαδικασία της Δημόσιας Διαβούλευσης.
Συνημμένα : Η υπ' αριθ. 13/2017 μελέτη του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Σάμου.
Ο ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΗΣ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ

ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ
ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ