Νέα

Δευτέρα, 04 Νοεμβρίου 2019 16:10

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΥΔΡΕΥΣΗ

Σε συνέχεια των σχετικών ανακοινώσεων της Υπηρεσίας για το ζήτημα της ύδρευσης που έχει παρουσιαστεί το τελευταίο διάστημα ενημερώνουμε τους δημότες ότι οι προσπάθειες αποκατάστασης συνεχίζονται.
Στο πλαίσιο αυτό ήδη έχουν αντικατασταθεί τρεις (3) χλωριωτές, έχει η προχωρήσει η διαδικασία προμήθειας υποχλωριώδους νατρίου καθώς επίσης έχουμε προχωρήσει στη διαδικασία σύναψης σύμβασης με εξειδικευμένη ιδιωτική εταιρεία που θα αναλάβει εξολοκλήρου στο Δήμο Ανατολικής Σάμου την χλωρίωση των δεξαμενών, την τήρηση των σχετικών ημερολογίων, τον έλεγχο των 78 δεξαμενών καθώς και τον καθαρισμό αυτών, όπου απαιτείται.Στις επόμενες ημέρες θα υπάρξει επανάληψη του δειγματοληπτικού ελέγχου, οπότε θα υπάρξει νεώτερη ενημέρωση.
Από το Γραφείο Αντιδημάρχου Ανατολικής Σάμου
Μιχάλη Μητσού