Νέα

Ο Δήμος Σάμου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 60/23-3-2017 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά…