Νέα

Ενόψει των Πανελληνίων Εξετάσεων που ξεκινούν σήμερα, θέλω να ευχηθώ από καρδιάς σε όλες τις μαθήτριες και τους μαθητές της…
Ο Δήμος Σάμου, σύμφωνα με την υπ΄ αριθ. 60/23-3-2017 απόφαση του Δημοτικού του Συμβουλίου, η οποία ελέγχθηκε για τη νομιμότητά…
Διευκρινίζεται ότι η 9603 / 2-5-2017 πρόσκληση για κατάρτιση καταλόγων εργοληπτών – μελετητών που θα συμμετέχουν στις δημόσιες ηλεκτρονικές κληρώσεις...
Σύμφωνα με την ΚΥΑ ΔΔΠ007378/0454ΒΕΞ2017 (ΦΕΚ 1636/12-5-2017 ΤΕΥΧΟΣ Β) «Καθορισμός όρων, προϋποθέσεων, τεχνικών θεμάτων, αναγκαίων λεπτομερειών και διαδικασίας για την…