Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 28 Μαΐου 2021 09:15

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 1-6-2021

«Πρόσκληση σύγκλησης Οικονομικής επιτροπής» 

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    τηλεδιασκέψεως  την 1η  του μηνός  Ιουνίου   2021 ημέρα Τρίτη  και ώρα 13:00   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: