Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Παρασκευή, 18 Ιουνίου 2021 10:09

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 23-6-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε   σε    συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί  δια    τηλεδιασκέψεως  την 23η  του μηνός  Ιουνίου   2021 ημέρα Τετάρτη  και ώρα 13:00   μμ   , για  συζήτηση  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: