Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 08:55

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 28-6-2021

Σας καλούμε σε  συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως  την  28η του μηνός Ιουνίου 2021, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 19:00  για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας