Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 24 Ιουνίου 2021 09:27

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΙΣΗΣ ΕΠΖ 28-6-2021

Καλείστε  να συμμετέχετε    σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια Ζώσης κεκλεισμένων των θυρών  την   28η  του μηνός Ιουνίου  ημέρα  Δευτέρα   και ώρα έναρξης 13:30’    , για συζήτηση και  λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: