Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 17 Φεβρουαρίου 2022 10:03

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΛΗΣΗΣ ΕΙΔΙΚΗΣ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 21-2-2022

Σας καλούμε σε ειδική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα διεξαχθεί δια τηλεδιασκέψεως την 21η του μηνός Φεβρουαρίου 2022, ημέρα Δευτέρα και ώρα έναρξης 18:30 για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στο παρακάτω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Ψήφιση προϋπολογισμού εσόδων - εξόδων και οικ. έτους 2022 και έγκριση ΟΠΔ Δήμου Ανατολικής Σάμου.