Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Τετάρτη, 30 Μαρτίου 2022 09:41

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ

Καλείστε να συμμετέχετε   σε κατεπείγουσα συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Περιφοράς) την 31η του μηνός Μαρτίου 2022 ημέρα Πέμπτη και ώρα11:00 πμ για συζήτηση και λήψη αποφάσεως   επί του παρακάτω θέματος της ημερησίας διάταξης: