Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 31 Μαρτίου 2022 10:23

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΕΠΖ 4-4-2022

Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής που θα διεξαχθεί δια Ζώσης (κελισμένων των θυρών)  την 4η του μηνός Απριλίου ημέρα Δευτέρα  και ώρα έναρξης 13:30’ μμ   , και λήψη αποφάσεων επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: