Προσκλήσεις-Συνεδριάσεις

Πέμπτη, 26 Μαΐου 2022 11:16

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΓΚΛΗΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 30-5-2022

Καλείστε να συμμετέχετε   σε συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που θα διεξαχθεί (δια Ζώσης) την 30η του μηνός Μαΐου 2022 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00 , στο Δημαρχιακό Μέγαρο, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων    επί των θεμάτων της ημερησίας διάταξης: